Rozkład dnia w Przedszkolu Dworcowa

Rozkład dnia w przedszkolu /DWORCOWA 27

3 GRUPY CZYNNE W GODZ. 7.30 -13.30  / 5 GODZIN

 1. W godzinach  7.30 - 8.30
  1. schodzenie się dzieci,
  2. zabawy swobodne w kącikach zainteresowań,
  3. prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym,
  4. zabawy dydaktyczne z grupą, małym zespołem bądź indywidualnie,
  5. ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem,
 2. W godzinach  8.30 - 12.30:
  1. przygotowanie do śniadania: czynności higieniczno - sanitarne
 1. zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej, zabawy ruchowe z prawidłami,
 2. 10.00 - 11.30 / śniadania w grupach
 3. profilaktyka stomatologiczna - mycie zębów
 4. spacer, zabawy w ogrodzie lub w kącikach zainteresowań,
 5. prace nauczycielki indywidualne lub z małym zespołem o charakterze wyrównawczym, stymulującym, korekcyjnym,
 6. opowiadanie lub czytanie bajek, zabawy w teatr, inne inspirowane przez n-la
 7. zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań,
 1. W godzinach  12.30 - 13.30:
 1. zabawy uspokajające i relaksujące,
 2. prace nauczycielki o charakterze korekcyjnym, wyrównawczym, stymulującym i obserwacyjnym,
 3. gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne
 4. zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci,
 5. zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 6. Rozchodzenie dzieci