Trochę o nas

TROCHĘ O NAS: Przedszkole w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lubawce

Organem prowadzącym PRZEDSZKOLE jest Urząd Miasta w Lubawce reprezentowany przez Burmistrza, zaś organem nadzoru Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

Jesteśmy przedszkolem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lubawce usytuowanym w 2 budynkach na Dworcowej 27 i Szymrychowskiej 7.

W przedszkolu działa 7 grup, w których: w 6-ciu grupach jest do 25 dzieci i 1 grupa liczebność do 18 dzieci 

W budynku Przedszkola na ul. Dworcowej 27 dzieci przebywają 5 godzin - bez opłat rodziców za pobyt dziecka. Dzieci nie mają tu możliwości korzystania z wyżywienia, przynoszą śniadanie we własnym zakresie. W przedszkolu funkcjonuje Rada Rodziców.

W roku szkolnym 2020/2021 funkcjonują w budynku 3 grupy:

  • Grupa 3 - 4 latków Biedronki czynna 8.00-13.00, wychowawca mgr Małgorzata Jurczak
  • Grupa 4 - 5 latków Tygryski czynna 8.00-13.00, wychowawca mgr Justyna Król
  • Grupa 6 latków Tańczące Nutki czynna 7.30-13.00, wychowawca mgr Magdalena Chałupa. Uczęszczają tu między innymi dzieci dojeżdżające, które odbierane są z autobusów w godz. 7.30-8.00. Dla dzieci miejscowych grupa  jest czynna od 8.00-13.00.

Do tego budynku p-la organizowany jest dowóz dzieci (usługi świadczy PKS - zakup biletów miesięcznych dla dzieci 6 letnich finansowany jest przez organ prowadzący, dla dzieci młodszych zakupu biletów dokonują rodzice). Zapewniony jest opiekun podczas dojazdu i powrotu wszystkich zgłoszonych, dojeżdżających do przedszkola dzieci.

W budynku Przedszkola na ul.Szymrychowskiej 7 dzieci mogą przebywać do
10 godzin dziennie, przedszkole czynne: 6.30-16.30. Rodzice korzystają z przedszkola, po podpisaniu deklaracji - związanej z czasem pobytu dziecka: od 6-ciu do 10 godzin.

Rodzice płacą za:

Pobyt dzieci 1 zł - za każdą rozpoczętą godzinę powyżej zapewnionych ustawowo, bezpłatnych 5 godzin. Odpowiednio opłata dzienna za pobyt: 6 godzin - 1 zł, 7 godzin - 2 zł, 8 godzin - 3 zł, 9 godzin - 4 zł i 10 godzin - 5 zł/dziennie.

Wyżywienie - w przedszkolu działa kuchnia, opłata za dzienne wyżywienie dziecka wynosi 5,50 zł, przy pobycie powyżej godz.15.15 dodatkowo 1,5 zł, gdyż zapewniamy dzieciom podwieczorek.

Rodzice dokonują wyżej funkcjonujących opłat wyłącznie za każdy dzień obecności dziecka, nieobecnosci są odliczane w każdym następnym miesiącu. Opłata uiszczana jest we wrześniu za cały prognozowany miesiąc (wysokość opłat obliczona wg deklaracji, zaś w pażdzierniku prognoza i następują już odliczenia za nieobecne dni z września).

W przedszkolu funkcjonuje Rada Rodziców.

W budynku funkcjonują 4 grupy, w roku szkolnym 2020/2021 jak niżej:

  • Grupa 3 latków Misiaki, wychowawca mgr Marta Kwiatkowska
  • Grupa 4 latków Muchomorki, wychowawcy mgr Małgorzata Kieć i mgr Aleksandra Marciniak 
  • Grupa 4- 5 latków Smerfy, wychowawca mgr Elżbieta Łazarz i mgr Bożena Skowerska
  • Grupa 6 latków Skrzaty, wychowawca mgr Agnieszka Kmak, w grupie dodatkowo pracuje mgr Bożena Skowerska, mgr Marzena Król.

REKRUTACJA: nowych dzieci do przedszkola odbywa się w marcu na podstawie kart zapisu/wniosków pobranych w przedszkolu lub ze strony internetowej (zakładka rekrutacja) i złożeniu ich bezpośrednio u wicedyrektora w wyznaczonym terminie.

Dzieci uczęszczające do przedszkola przyjmowane są wyłącznie na podstawie złożonej przez rodzica deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego - 7 dni bezpośrednio przed rekrutacją.