Trochę o nas

TROCHĘ O NAS: Przedszkole w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lubawce

Organem prowadzącym PRZEDSZKOLE jest Urząd Miasta w Lubawce reprezentowany przez Burmistrza, zaś organem nadzoru Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

Jesteśmy przedszkolem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lubawce usytuowanym w 2 budynkach na Mickiewicza 4 i Szymrychowskiej 7.

W przedszkolu działa 8 grup.

W obu  budynkach Przedszkola dzieci mogą przebywać do 10 godzin dziennie. Przedszkole czynne jest w godzinach : 6.30-16.30

W przedszkolu funkcjonuje Rada Rodziców.

W roku szkolnym 2023/2024 w budynku przy ulicy Mickiewicza 4 funkcjonują 4 grupy:

  • Grupa 5 latków SKRZATY , wychowawcy mgr Agnieszka Kmak, mgr Matra Kwiatkowska 
  • Grupa 6 latków TYGRYSKI  wychowawca mgr Bożena Skowerska
  • Grupa 5 latków BIEDRONKI  wychowawca mgr Magdalena Dołżańska- Dąbrowska
  • Grupa 6 latków SMERFY wychowawca mgr Julita Rysz

Uczęszczają tu między innymi dzieci dojeżdżające, które odbierane są z autobusów w godz. 7.30-8.00. Do tego budynku p-la organizowany jest dowóz dzieci (usługi świadczy PKS - zakup biletów miesięcznych dla dzieci 5 i 6 letnich finansowany jest przez organ prowadzący, dla dzieci młodszych zakupu biletów dokonują rodzice). Zapewniony jest opiekun podczas dojazdu i powrotu wszystkich zgłoszonych, dojeżdżających do przedszkola dzieci.

w budynku przy ulicy Szymrychowskiej 7  funkcjonują 4 grupy:

  • Grupa 4 latków MOTYLKI , wychowawca mgr Żaklina Runge  i  mgr Justyna Duda- Tokarska 
  • Grupa 4 latków MUCHOMORKI  wychowawcy mgr Marzena Kołodziej
  • Grupa 3 latków PSZCZÓŁKI wychowawca mgr Elżbieta Łazarz
  • Grupa 3 latków MISIAKI wychowawca mgr Aleksandra Marciniak

Rodzice korzystają z przedszkola, po podpisaniu deklaracji - związanej z czasem pobytu dziecka: od 6-ciu do 10 godzin.

Rodzice płacą za:

Pobyt dzieci 1 zł - za każdą rozpoczętą godzinę powyżej zapewnionych ustawowo, bezpłatnych 5 godzin. Odpowiednio opłata dzienna za pobyt: 6 godzin - 1 zł, 7 godzin - 2 zł, 8 godzin - 3 zł, 9 godzin - 4 zł i 10 godzin - 5 zł/dziennie.

Wyżywienie - w przedszkolu działa kuchnia, opłata za dzienne wyżywienie dziecka wynosi 7,50 zł, przy pobycie powyżej godz.15.15 dodatkowo 2 zł, gdyż zapewniamy dzieciom podwieczorek.

Rodzice dokonują wyżej funkcjonujących opłat wyłącznie za każdy dzień obecności dziecka, nieobecności są odliczane w każdym następnym miesiącu. Opłata uiszczana jest we wrześniu za cały prognozowany miesiąc (wysokość opłat obliczona wg deklaracji, zaś w pażdzierniku prognoza i następują już odliczenia za nieobecne dni z września).

W przedszkolu funkcjonuje Rada Rodziców.

REKRUTACJA: nowych dzieci do przedszkola odbywa się w marcu na podstawie kart zapisu/wniosków pobranych w przedszkolu lub ze strony internetowej (zakładka rekrutacja) i złożeniu ich bezpośrednio u wicedyrektora w wyznaczonym terminie.

Dzieci uczęszczające do przedszkola przyjmowane są wyłącznie na podstawie złożonej przez rodzica deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego - 7 dni bezpośrednio przed rekrutacją.