Trochę o nas

TROCHĘ O NAS: PRZEDSZKOLE W ZSP W LUBAWCE

Organem prowadzącym PRZEDSZKOLE jest Urząd Miasta w Lubawce reprezentowany przez Burmistrza, zaś organem nadzoru Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

Jesteśmy przedszkolem w Zespole Szkół Publicznych w Lubawce usytuowanym w 2 budynkach na Dworcowej 27 i Szymrychowskiej 7.

W przedszkolu działa 7 grup, w których: w 5-ciu grupach jest do 25 dzieci i 2 grupy mają liczebność do 17 dzieci 

W budynku Przedszkola na ul. Dworcowej 27 dzieci przebywają 5 godzin - bez opłat rodziców za pobyt dziecka. Dzieci nie mają tu możliwości korzystania z wyżywienia, przynoszą śniadanie we własnym zakresie. W przedszkolu funkcjonuje Rada Rodziców.

W roku szkolnym 2017/2018 funkcjonują w budynku 3 grupy:

  • Grupa 5-6latków Krasnoludki czynna 8.30-13.30, wychowawca mgr Bożena Skowerska
  • Grupa 5-6 latków Tańczące Nutki czynna 7.30-13.00, wychowawca mgr Alicja Kozdrowska. Uczęszczają tu między innymi dzieci dojeżdżające, które odbierane są z autobusów w godz. 7.30-8.00. Dla dzieci miejscowych grupa  jest czynna od 8.00-13.00.
  • Grupa 3-4-5 latków Wesołe Bąki czynna 8.00-13.00.

Do tego budynku p-la organizowany jest dowóz dzieci (usługi świadczy PKS - zakup biletów miesięcznych dla dzieci 6 letnich finansowany jest przez organ prowadzący, dla dzieci młodszych zakupu biletów dokonują rodzice). Zapewniony jest opiekun podczas dojazdu i powrotu wszystkich zgłoszonych, dojeżdżających do przedszkola dzieci.

W budynku Przedszkola na ul.Szymrychowskiej 7 dzieci mogą przebywać do
10 godzin dziennie, przedszkole czynne: 6.30-16.30. Rodzice korzystają z przedszkola, po podpisaniu umowy cywilnoprawnej - związanej z czasem pobytu dziecka: od 6-ciu do 10 godzin.

Rodzice płacą za:

Pobyt dzieci 1 zł - za każdą rozpoczętą godzinę powyżej zapewnionych ustawowo, bezpłatnych 5 godzin. Odpowiednio opłata dzienna za pobyt: 6 godzin - 1 zł, 7 godzin - 2 zł, 8 godzin - 3 zł, 9 godzin - 4 zł i 10 godzin - 5 zł/dziennie.

Wyżywienie - w przedszkolu działa kuchnia, opłata za dzienne wyżywienie dziecka wynosi 4,50 zł, przy pobycie powyżej godz.15.15 dodatkowo 1 zł, gdyż zapewniamy dzieciom podwieczorek.

Rodzice dokonują wyżej funkcjonujących opłat wyłącznie za każdy dzień obecności dziecka, nieobecnosci są odliczane w każdym następnym miesiącu. Opłata uiszczana jest we wrześniu za cały prognozowany miesiąc (wysokość opłat obliczona wg umów, zaś w pażdzierniku prognoza i następują już odliczenia za nieobecne dni z września).

W przedszkolu funkcjonuje Rada Rodziców.

W budynku funkcjonują 4 grupy, w roku szkolnym 2017/2018 jak niżej:

  • Grupa 3-4 latków Misiaki, wychowawca mgr Agnieszka Kmak, pomoc nauczyciela: Anna Pełdiak.
  • Grupa 4 latków Muchomorki, wychowawcy Małgorzata Jurczak i Justyna Król
  • Grupa 4-5 latków Smerfy, wychowawca mgr Marzena Król, w grupie tej  pracuje dodatkowo nauczyciel wspierający mgr Aleksandra Marciniak i mgr Anna Migacz
  • Grupa 5-6 latków Skrzaty, wychowawca mgr Elżbieta Łazarz, w grupie dodatkowo pracuje mgr Anna Migacz

REKRUTACJA: nowych dzieci do przedszkola odbywa się w marcu na podstawie kart zapisu/wniosków pobranych w przedszkolu lub ze strony internetowej (zakładka rekrutacja) i złożeniu ich bezpośrednio u dyrektora w wyznaczonym terminie.

Dzieci uczęszczające do przedszkola przyjmowane są wyłącznie na podstawie złożonej przez rodzica deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego - 7 dni bezpośrednio przed rekrutacją.

Warunkiem uczęszczania przyjętego dziecka od nowego roku szkolnego /dotyczy to wyłącznie budynku p-la na Szymrychowskiej/ jest podpisanie umowy cywilno-prawnej z dyrektorem, dotyczącej czasu pobytu dziecka, wg potrzeb rodziców, opiekunów.

WASZE PRZEDSZKOLE