OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE, ZASADY I TERMINY

SZANOWNI RODZICE

 

Usprawniając funkcjonowanie Naszego Przedszkola informujemy, że wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu dokonujemy w następujący sposób:

  1. Płatność przelewem na konto bankowe;

NUMERY KONT BANKOWYCH:

  1. Czesne (pobyt dziecka w przedszkolu):  52 1600 1462 1836 6359 0000 0001

  2.  Wyżywienie 14 1600 1462 1836 6359 0000 0006

  3.  Rada Rodziców Przedzkole przy ul. Szymrychowskiej:  09 8395 0001 0100 3317 2006 0001

  4. Rada Rodziców Przedszkole przy ul. Dworcowej: 55 8395 0001 0018 5983 4059 0001

Na dowodzie wpłaty umieszczamy:

  • Nazwa instytucji  - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubawce;
  • Dane wpłacającego - imię i nazwisko, adres zamieszkania);
  • Tytułem - czesne/wyżywienie/Rada Rodziców, imię i nazwisko dziecka, data;