Kontakt przedszkole

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LUBAWCE

                                      PRZEDSZKOLE - 2 BUDYNKI, jak niżej:

Budynek ul. Szymrychowska 7: telefon (75) 74 11 620, 882 784 079

Budynek ul. Dworcowa 27: telefon (75) 74 11 658, 882 784 078

wicedyrektor do spraw przedszkola pani mgr Agnieszka Kasprzxyk-Żmudzińska tel: 728 304 492

     Strona internetowa przedszkola: www.przedszkole.lubawka.eu

     poczta: przedszkolelubawka@onet.pl

 

ADRES GŁÓWNY PRZEDSZKOLA:

Przedszkole w ZS-P

ul. Szymrychowska 7

58-420 Lubawka