Kontakt przedszkole

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LUBAWCE

                                      PRZEDSZKOLE - 2 BUDYNKI, jak niżej:

Budynek ul. Szymrychowska 7: telefon (75) 74 11 620, 882 784 079

Budynek ul. Mickiewicza 4: telefon (75) 7 411 658  882 784 078

wicedyrektor do spraw przedszkola  mgr Łukasz Wincza 728 304 491

     Strona internetowa przedszkola: www.przedszkole.lubawka.eu

     poczta: przedszkolelubawka@onet.pl

 

ADRES GŁÓWNY PRZEDSZKOLA:

Przedszkole w ZS-P

ul. Mickiewicza 4

58-420 Lubawka