Marcin Król

Wsparcie finansowe Firmy pozwoliło nam zgromadzić fundusze na doposażenie placu zabaw w naszym przedszkolu.