WIZJA, MISJA PRZEDSZKOLA

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom.
 • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że dzieci czują się akceptowane i szczęśliwe.
 • Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, jak i do radzenia sobie z porażkami.
 • Dajemy dzieciom możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia, twórczego działania, pracy z innymi i uczestniczenia w ciekawych zajęciach. Stoimy na straży praw dziecka, pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem.
 • Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami, która służy dzieciom i jakości naszych działań.  
 • Oddziaływania względem dziecka ze strony przedszkola, jak i domu są skoordynowane, a rodzice są naszymi najlepszymi sojusznikami.
 • Kadra przedszkola ustawicznie doskonali swoje kwalifikacje zawodowe i dostosowuje zajęcia do zindywidualizownych potrzeb i oczekiwań dzieci, rodziców.
 • Placówka dysponuje bazą, zapewniającą stosowanie różnorodnych, innowacyjnych i aktywizujących metod lub form pracy.
 • Przedszkole współpracuje z innymi placówkami i instytucjami lokalnego środowiska.
 • Dokonujemy corocznie wewnętrznej ewaluacji naszych działań i jakości pracy, a uzyskane wyniki służą do jej stałego doskonalenia.

MISJA PRZEDSZKOLA

W naszym przedszkolu dziecko:

 • Znajduje możliwość indywidualnego rozwoju wrodzonych możliwości twórczych
  i intelektualnych
 • Rozwija aktywność twórczą poprzez rozmaite formy ekspresji
 • Zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod pracy
 • Czuje się bezpiecznie w przyjaznej i miłej atmosferze
 • Jest wprowadzane w świat wartości ogólnoludzkich

Cele główne:

1. Realizacja programu przygotowania dzieci do podjęcia nauki szkolnej metodami: aktywizującymi, twórczymi i innowacyjnymi.

2. Tworzenie warunków sprzyjających indywidualnemu rozwojowi dziecka, dostosowanych do jego potrzeb i możliwości twórczych i intelektualnych, a także sfery najbliższego rozwoju.

3. Otoczenie dzieci przyjazną i życzliwą atmosferą, pełne zaakceptowanie każdego dziecka, jako autonomiczną i niepowtarzalną jednostkę.

4. Kształtowanie podstaw systemu wartości u dzieci - przekazywanie pierwszych sposobów wartościowania, norm, wzorów i ideałów zachowania.