P.H.U.P. "Andrex" Krystyna Kozubska - Niedzielska

Wsparcie finansowe Firmy pozwoliło nam zgromadzić fundusze na doposażenie placu zabaw w naszym przedszkolu.