OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE, ZASADY I TERMINY

SZANOWNI RODZICE

W związku z licznie powtarzającymi się opóźnieniami płacenia należności za przedszkole przypominamy:

  • Płaci się za bieżący m-c około 10 dnia każdego miesiąca (często zbieramy nawet do 14, 16 dnia m-ca, o czym informujemy poprzez ogłoszenie na stronie i w przedszkolu na macie dla Rodziców)
  • Przy płatności przelewem ostateczny dzień wpłaty to 20 dzień m-ca na wskazane nr kont, które podajemy na stronie w tej zakładce
  • Wpłacamy  kwoty w wysokościach, jakie podaje nam intendent, niedopuszczalne jest płacić wg uznania lub zaokrąglać
  • Przy braku zapłaty za 2 m-ce (nie po upływie), gdy rodzic nie zgłasza się w 2 cyklach płatności, dziecko zostanie wypisane z przedszkola. 
    W przypadku dziecka realizującego obowiązek przedszkolny może być ono przeniesione do budynku na Dworcowej 27, gdzie nie ma opłaty za pobyt (zapewniona jest bezpłatna realizacja podstawy programowej)

Powyższe wymagania mają związek z operacjami księgowymi, sprawozdawczością i prosimy o bezwzględne dostosowanie się, gdyż niektóre opłaty dezorganizują pracę intendenta przedszkola, jak i księgowej ZSP.