Kazimierz Pająk

Wsparcie finansowe Firmy pozwoliło nam zgromadzić fundusze na doposażenie placu zabaw w naszym przedszkolu.