Kadra

Przedszkole wchodzi w skład
Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce

 

   DYREKTOR 

Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce

dr inż. Arkadiusz Rzepka

 

Nadzór nad funkcjonowaniem przedszkola sprawuje:

WICEDYREKTOR

Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce

 mgr Marzena Król

 

Nauczyciele 2017/2018

BUDYNEK ul. Dworcowa 27

mgr Alicja Kozdrowska

mgr Bożena Skowerska

mgr Marta Kwiatkowska 

 

Nauczyciele:

BUDYNEK ul. Szymrychowska 7

mgr Elżbieta Łazarz

mgr Małgorzata Jurczak

mgr Agnieszka Kmak

mgr Aleksandra Marciniak 

mgr Małgorzata Kieć