Kadra

Przedszkole wchodzi w skład
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubawce

 

   DYREKTOR 

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubawce

mgr Ewa Telega

 

Nadzór nad funkcjonowaniem przedszkola sprawuje:

WICEDYREKTOR

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubawce

 mgr Łukasz Wincza

 

Nauczyciele 2023/2024

BUDYNEK ul. Mickiewicza 4

mgr Bożena Skowerska

mgr Marta Kwiatkowska

mgr Julita Rysz

mgr Sylwia Zych 

mgr Magdalena Dołżańska-Dąbrowska

Nauczyciele:

BUDYNEK ul. Szymrychowska 7

mgr Aleksandra Marciniak

mgr Marzena Kołodziej

mgr Żaklina Runge

mgr Justyna Duda-Tokarska