Kadra

Przedszkole wchodzi w skład
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubawce

 

   DYREKTOR 

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubawce

dr inż. Arkadiusz Rzepka

 

Nadzór nad funkcjonowaniem przedszkola sprawuje:

WICEDYREKTOR

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubawce

 mgr Marzena Król (urlop zdrowotny)

mgr Agnieszka Kasprzyk-Żmudzińska

Nauczyciele 2021/2022

BUDYNEK ul. Dworcowa 27

mgr Bożena Skowerska

mgr Małgorzata Jurczak

mgr Danuta Tkaczenko

mgr Magdalena Dołżańska- Dąbrowska

 

Nauczyciele:

BUDYNEK ul. Szymrychowska 7

mgr Elżbieta Łazarz (urlop zdrowotny)

mgr Małgorzata Kieć (urlop zdrowotny)

mgr Marta Kwiatkowska

mgr Agnieszka Kmak

mgr Aleksandra  Marciniak

 mgr Sylwia Zych

mgr Marzena Kołodziej

mgr Julita Rysz