Kadra

Przedszkole wchodzi w skład
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubawce

 

   DYREKTOR 

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubawce

mgr Ewa Telega

 

Nadzór nad funkcjonowaniem przedszkola sprawuje:

WICEDYREKTOR

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubawce

 mgr Łukasz Wincza

 

Nauczyciele 2022/2023

BUDYNEK ul. Mickiewicza 4

mgr Bożena Skowerska

mgr Małgorzata Jurczak

mgr Julita Rysz

mgr Żaklina Runge

mgr Aleksandra Marciniak

 

Nauczyciele:

BUDYNEK ul. Szymrychowska 7

mgr Agnieszka Kmak

mgr Małgorzata Filipek

mgr Marzena Kołodziej

mgr Sylwia Zych

mgr Magdalena Dołżańska-Dąbrowska