Kadra

Przedszkole wchodzi w skład
Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce

 

   DYREKTOR 

Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce

dr inż. Arkadiusz Rzepka

 

Nadzór nad funkcjonowaniem przedszkola sprawuje:

WICEDYREKTOR

Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce

 mgr Marzena Król

 

Nauczyciele 2017/2018

BUDYNEK ul. Dworcowa 27

mgr Alicja Kozdrowska - urlop zdrowotny

mgr Bożena Skowerska

mgr Marta Kwiatkowska 

mgr Magdalena Kaczmarczyk  

Nauczyciele:

BUDYNEK ul. Szymrychowska 7

mgr Elżbieta Łazarz

mgr Małgorzata Kieć

mgr Małgorzata Jurczak

mgr Agnieszka Kmak

mgr Magdalena Legutko - Bizoń

mgr Justyna Król

mgr Aleksandra Marciniak