Kadra

Przedszkole wchodzi w skład
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubawce

 

   DYREKTOR 

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubawce

dr inż. Arkadiusz Rzepka

 

Nadzór nad funkcjonowaniem przedszkola sprawuje:

WICEDYREKTOR

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubawce

 mgr Marzena Król

 

Nauczyciele 2020/2021

BUDYNEK ul. Dworcowa 27

mgr Justyna Król

mgr Małgorzata Jurczak

mgr Magdalena Chałupa

 

Nauczyciele:

BUDYNEK ul. Szymrychowska 7

mgr Elżbieta Łazarz

mgr Małgorzata Kieć

mgr Marta Kwiatkowska

mgr Agnieszka Kmak

mgr Aleksandra  Marciniak

 mgr Bożena Skowerska