Kadra

Przedszkole wchodzi w skład
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubawce

 

   DYREKTOR 

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubawce

dr inż. Arkadiusz Rzepka

 

Nadzór nad funkcjonowaniem przedszkola sprawuje:

WICEDYREKTOR

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubawce

 mgr Marzena Król

 

Nauczyciele 2019/2020

BUDYNEK ul. Dworcowa 27

mgr Justyna Król

mgr Marta Kwiatkowska 

mgr Magdalena Chałupa

mgr Aleksandra Marciniak

Nauczyciele:

BUDYNEK ul. Szymrychowska 7

mgr Elżbieta Łazarz

mgr Małgorzata Kieć

mgr Małgorzata Jurczak

mgr Agnieszka Kmak

mgr Magdalena Legutko - Bizoń

 mgr Bożena Skowerska