PROJEKTY

logo

Gminę Lubawka realizuje projekt pn. "Zdolne Przedszkolaki z Gminy Lubawka" w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest objęcie dzieci zajęciami dodatkowymi oraz przeszkolenie kadry nauczycielskiej.