Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu ?Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej?

 

Konsultacje projektu ?Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej? prowadzone były na terenie całej Aglomeracji Wałbrzyskiej w terminie 04.08.-07.09.2014 r. Treść dokumentu wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach opublikowana została na stronach internetowych każdej z Gmin ? Członków Aglomeracji Wałbrzyskiej. Informacje te zostały również zamieszczone na stronie internetowej http://aglomeracja-walbrzyska.pl. Uwagi i opinie należało zgłaszać za pomocą  odpowiedniego formularza.

Ogółem w ramach konsultacji wpłynęły 23 uwagi zgodnie z wymogami formalnymi oraz 1 zgłoszenie nie spełniające wymogów formalnych, które z powyższych względów nie było rozpatrywane.

Wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski zostały przez Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin tworzących Radę Samorządową Aglomeracji Wałbrzyskiej poddane dokładnej analizie i ocenie pod kątem możliwości uwzględnienia w projekcie ?Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej? podczas posiedzenia w dniu 29.09.2014 r.

Zestawienie zgłoszonych uwag i propozycji wraz ze stanowiskiem dotyczącym ich uwzględnienia w ww. projekcie znajduje się w poniższej tabeli podsumowującej konsultacje.