"Wiosenny kapelusz" - rodzinny konkurs plastyczny /ul. Dworcowa/

Regulamin rodzinnego konkursu plastycznego

 "Wiosenny kapelusz"  /dotyczy dzieci  i rodziców z budynku przy ulicy Dworowej 27/

Organizator:

 • Justyna Król
 • Małgorzata Jurczak

Cele konkursu:

 • inspirowanie dzieci do pracy samokształceniowej,
 • rozwijanie zdolności i umiejętności manualno-motorycznych,
 • inspirowanie wiosenną tematyką,
 • uwrażliwienie dzieci na piękno nadchodzącej pory roku,
 • rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne i techniczne w różnych materiałach, formach oraz technikach,
 • popularyzowanie wiedzy o barwach i symbolach wiosny

Tematyka konkursu:

 • Tematyka konkursu powinna się koncentrować wokół tematu "Wiosenny kapelusz"
 • Prace powinny być związane z kolorami oraz symbolami wiosny,
 • Należy wykonać kapelusz, wykorzystując barwy i wiosenne elementy,
 • Wielkość prac dowolna, jednak nie większa niż A3

1. Technika: dowolna

2. Termin: 18 marca 2021r.(czwartek)

3. Wykonane i odpowiednio podpisane prace - małą karteczką z imieniem i nazwiskiem -  należy przyczepić na sznureczku do kapelusza, prosimy dostarczyć do wychowawcy.

4. Organizatorzy konkursu przewidują dla zwycięzców nagrody oraz dyplomy.

5. Prace zostaną wyeksponowane na terenie przedszkola.

6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola.

Zapraszamy do udziału w konkursie!