Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - zajęcia w budynku przy ul. Szymrychowskiej

W dniu 20 listopada 1989 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Konwencję o prawach dziecka. Janusz Korczak powiedział kiedyś "nie ma dzieci są ludzie". I to jest prawda. Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały. Przecież każdy dorosły kiedyś również był dzieckiem. Tak więc, podobnie jak każdy dorosły, dziecko jest właścicielem pewnych praw i wolności. Nazywają się one prawami człowieka. Przedszkole jest pierwszym miejscem, w którym dziecko nabywa kompetencji społecznych. W atmosferze spokoju i akceptacji poznaje własne prawa i reguły życia w grupie. W dniu dzisiejszym w każdej grupie przedszkolnej odbyły się zajęcia poświecone  prawom dziecka.