Spacer ulicami miasta - Krasnoludki

Celem wycieczki było zapoznanie dzieci z najważniejszymi zabytkami miasta i ich rolą jakie dawniej pełniły, a jaką pełnią dziś : zabytkowy Ratusz na Rynku z herbem Lubawki  nad głównym wejściem.  Dzieci wysłuchały legendy związanej z herbem Lubawki i wizerunkiem płaskorzeźby. Podziwiały  figurę św. Jana Nepomucena umieszczonej przy ratuszu oraz Kamienice z podcieniami i  Kościół Wniebowzięcia NMP
Wycieczka cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dzieci , co sprzyjało rozwijaniu tożsamości lokalnej i narodowej.