Skatepark

      W Parku Watra w Lubawce rozpoczęła się budowa skateparku i boiska do koszykówki ulicznej. Realizatorem inwestycji jest Gmina Lubawka, która na ten cel pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Osi 4 "Leader" działanie 4.1, "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów.

Na realizację projektu pn. "Rewitalizacja i zagospodarowanie parku WATRA w Lubawce poprzez budowę skateparku oraz boiska do koszykówki ulicznej" pozyskano dofinansowanie w wysokości 23.500 zł .
W ramach realizacji operacji na terenie Parku WATRA w Lubawce powstanie boisko do koszykówki ulicznej oraz montaż montaż urządzeń do skatingu na powierzchni  440 m2 /8 urządzeń/ czego skutkiem będzie rozwój funkcjonalności i atrakcyjności funkcji sportowo - rekreacyjnych tego miejsca.

Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki sfinansowaniu przez Gminę wykonania nawierzchni betonowej pod montaż urządzeń.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa teren objęty będzie monitoringiem. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2013 r.