Awaria ogrzewania w budynku przy ulicy Dworcowej

DRODZY RODZICE!


Informujemy, że w Przedszkolu na ul. Dworcowej z powodu awarii  nadal nie został podłączony gaz przez dostawcę. Czekamy na podłączenie do sieci gazowej i termin nie jest od nas zależny. Tak przebiega procedura. Od początku awarii dzieci mają możliwość zajęć w budynku szkoły na ul. Mickiewicza 4, o czym rodzice byli powiadomieni przez panie nauczycielki pierwszego dnia. Panie nauczycielki czekają pod Przedszkolem na ul. Dworcowej w godz.: 8:00-9:00 i organizują zajęcia w budynku głównym szkoły na ul. Mickiewicza 4.
O terminie uruchomienia budynku Przedszkola na ul. Dworcowej będziecie Państwo powiadomieni.
                                                             

                                                                           Dyrekcja ZSP Lubawka