Gminny Konkurs Plastyczny

ZSP Przedszkole w Lubawce zaprasza do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym pt. "Symbole narodowe".

Organizatorem konkursu są nauczyciele Przedszkola przy ul. Dworcowej 27 w Lubawce.

                       

Konkurs ma na celu:

  • zainteresowanie dzieci znaczeniem symboli narodowych oraz upowszechnianie wiedzy o godle narodowym jako jednym z najistotniejszych znaków polskiego państwa.
  • motywowanie dzieci do rozwijania pasji historycznych i artystycznych
  • rozwijanie kreatywności w zakresie technik plastycznych
  • zaangażowanie nauczycieli, dzieci i rodziców w propagowanie pozytywnego wzorca patriotyzmu

 

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat i ich rodziców.

Praca konkursowa

1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

- praca konkursowa zgodna z tematyką

- rozmiar i technika plastyczna ? dowolna

- forma zarówno płaska jak i przestrzenna

2. Praca konkursowa powinna być podpisana przez opiekuna w następujący sposób:

imię i nazwisko dziecka, wiek uczestnika, placówka i miejscowość, podpis rodzica/opiekuna

3. Termin składania prac do 9 listopada 2017r.

4. Miejsce składania prac konkursowych:

  ZSP Przedszkole ul. Dworcowa 27 58-420 Lubawka

 

Dane osobowe

Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na:

- przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu

- prezentowanie publicznie w dowolny sposób (w tym między innymi w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imiennie i nazwiska, miejscowości w której mieszka