Informacja dotycząca opieki wakacyjnej

Szanowni Rodzice/Opiekunowie Prawni,

zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 105/2021 z dnia 30.06.2021r. w sprawie ustalenia w roku 2021 przerw w funkcjonowaniu publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubawka informuję, że w miesiącu sierpniu br. dyżurującym przedszkolem jest Przedszkole Publiczne im. Tkaczy Chełmskich w Chełmsku Śląskim przy ul. Kolonia 14.

RODZICE, KTÓRZY NIE ZREZYGNOWALI Z OPIEKI WAKACYJNEJ DLA SWOICH DZIECI POWINNI DOKONAĆ OPŁATY:

- za wyżywienie na konto Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Tkaczy Chełmskich
w Chełmsku Śląskim nr 81 1600 1462 1836 0576 6000 0003, tytułem: wyżywienie za miesiąc sierpień + imię i nazwisko dziecka, w terminie do 20 sierpnia br., zgodnie
z zadeklarowaną liczbą dni (22dni x 5,5zł = 121zł). Przedszkole nie zapewnia podwieczorków.

W przypadku wątpliwości informację o wysokości opłaty można uzyskać
w Księgowości ZS-P w Chełmsku Śląskim pod nr tel. /75/ 74 221 16, wew. 24.

- za czesne   na konto Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Tkaczy Chełmskich
w Chełmsku Śląskim nr 38 1600 1462 1836 0576 6000 0001, tytułem: czesne za miesiąc sierpień + imię i nazwisko dziecka, w terminie do 3 września br., zgodnie
z liczbą dni faktycznie zrealizowanej opieki.

W przypadku wątpliwości informację o wysokości opłaty można uzyskać
w Księgowości ZS-P w Chełmsku Śląskim pod nr tel. /75/ 74 221 16, wew. 24.

ORGANIZACJA OPIEKI:

Zgodnie ze Statutem Przedszkola Publicznego im. Tkaczy Chełmskich w Chełmsku Śląskim nieobecność dziecka w danym dniu należy zgłosić do godz. 8:30 pod nr tel. /75/ 74 221 16, wew. 32. w przeciwnym razie nie będą zwracane poniesione koszty (opłata za pobyt i wyżywienie).

Przedszkole Publiczne im. Tkaczy Chełmskich w Chełmsku Śląskim czynne jest
w godz. od 6:00 do 16:00:

- dzieci do przedszkola przyprowadzane są w godz. 6:00 - 8:30
- dzieci z przedszkola odbierane są w godz. 14:00 - 16:00

O terminach i godzinach dowozu dzieci organizowanego przez Gminę Lubawka zostaną Państwo poinformowani po zweryfikowaniu zapotrzebowania.