"Rezygnacja z opieki przedszkolnej w okresie wakacyjnym"

Szanowni Rodzice/Opiekunowie Prawni,

w oparciu o Zarządzenie Burmistrza nr 105/2021 z dnia 30.06.2021r. w sprawie ustalenia w roku 2021 przerw w funkcjonowaniu publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubawka oraz zgodnie z Regulaminem funkcjonowania Przedszkola w ZS-P w Lubawce w okresie wakacji, który został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 12/2021 z dnia 09.07.2021r. informuję, że rodzice, którzy nie są zainteresowani opieką wakacyjną dla swoich dzieci powinni niezwłocznie - najpóźniej do 16 lipca br. - złożyć rezygnację na druku, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu

- osobiście w siedzibie Przedszkola przy ul. Szymrychowskiej 7
- mailem na adres: krol.marzena@lubawka.eu
- mms-em pod nr tel.: 728-304-492

Brak rezygnacji spowoduje naliczenie opłaty za czesne i wyżywienie (Rozdział II, pkt. 4 Regulaminu) .

Wzór rezygnacji do pobrania w pliku poniżej.

Pliki do pobrania