Regulamin wakacyjny

1. Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszolnego w Lubawce

2. Regulamin funkcjonowania Przedszkola w ZS-P w Lubawce w okresie wakacji