Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo,

miło mi poinformować, że wypracowane zostało wspólne rozwiązanie dotyczące pracy przedszkoli w Gminie Lubawka, zabezpieczające potrzeby każdej ze stron i pozwalające zapewnić opiekę dzieciom w czasie wakacji, zgodnie z zadeklarowanymi przez Państwa terminami i godzinami.

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubawka oraz przy pozytywnym zaopiniowaniu tego rozwiązania przez Rady Rodziców Przedszkoli w Lubawce i Chełmsku Śląskim zostaje wprowadzona przerwa wakacyjna w obu przedszkolach.

Dyżurującym Przedszkolem w miesiącu lipcu jest Przedszkole Publiczne w Lubawce przy ul. Szymrychowskiej 7, natomiast w miesiącu sierpniu Przedszkole Publiczne im. Tkaczy Chełmskich w Chełmsku Śląskim przy ul. Kolonia 14.

Szczegóły dotyczące miesiąca sierpnia wraz z Regulaminem funkcjonowania Przedszkola w okresie wakacji przekażemy Państwu w najbliższym czasie.

 

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce

/-/ Arkadiusz Rzepka