Ogłoszenie w sprawie wakacji

SZANOWNI PAŃSTWO

Dyrektor Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego
w Lubawce informuje, że wnioski rodziców dotyczące zapewnienia opieki dzieciom w czasie wakacji zostały pozytywnie rozpatrzone,
zgodnie z zadeklarowanymi przez Państwa terminami i godzinami.