Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola

Szanowni Państwo

W plikach zamieszczonych poniżej podajemy listy kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli w ZS-P w Lubawce na rok szkolny 2021/2022.

Aby potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola z dokumentów poniżej należy pobrać druk "Potwierdzenie woli", wypełnić i dostarczyć do przedszkola (ewentualnie wysłać e-mailem na adres przedszkolelubawka@onet.pl) w dniach od 25.05.2021r do 28.05.2021r. Brak potwierdzenia woli rodziców jest jednoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.

Dnia 31.05.2021r. opublikowana zostanie lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.