Ogłoszenie Rady Rodziców przedszkola przy ul. Szymrychowskiej

SZANOWNI   RODZICE!

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie zaległych wpłat na Radę Rodziców.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami opłacamy składki za m-ce od września do marca włącznie. Wszelkich informacji o zaległościach w opłacie składek udziela Pani Dagmara Przemieniecka, nr tel. 75 74 11 620, 882 784 079  Wpłaty można dokonać na konto Rady Rodziców przedszkola przy ul. Szymrychowskiej nr konta: 09 8395 0001 0100 3317 2006 0001.

W opisie wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę, do której uczęszcza.

Jednocześnie informujemy osoby, które opłaciły wcześniej składki z góry za cały rok szkolny, składki od kwietnia do czerwca zostaną przepisane na poczet kolejnego roku szkolnego.

Bardzo Dziękujemy !

  Rada Rodziców Przedszkola przy ul. Szymrychowskiej