Rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Państwo !
trwa rekrutacja uzupełniająca, zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszego przedszkola prosimy o pobranie dokumentów z zakładki pt. Rekrutacja do przedszkola 2020-2021, znajdującej się z prawej stronie w panelu bocznym.
Skany kompletu dokumentów przesyłamy e-mailem do 12 maja 2020r. na adres przedszkolelubawka@onet.pl lub krol.marzena@lubawka.eu , 
Poniżej terminy postępowania rekrutacyjnego. 

8-12.05.2020r.

- pobieranie ze strony internetowej ie-mailowe przyjmowaniekart zgłoszeń dla nowych dzieci na adres:przedszkolelubawka@onet.pllubkrol.marzena@lubawka.eu. 

13-18.05.2020r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków złożonych w postępowaniu uzupełniającym. 

20.05.2020r.

Podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej przedszkola:http://przedszkole.lubawka.eu/listy kandydatów zakwalifikowanychi niezakwalifikowanych.

21-25.05.2020r.

Potwierdzenie przez rodzica na piśmie: pobranie ze strony przedszkola i odesłanie e-mailem pisemnego oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola. 

29.05.2020r.

     Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Wicedyrektor ZS-P
Marzena Król
tel 728 304 492