Ogłoszenie dotyczące powrotu dzieci do przedszkola

Drodzy Rodzice !

W wyniku konsultacji, po analizie dostępnych informacji i wytycznych od służb sanitarnych oraz rządowych, stoimy na stanowisku, że dzieci powinny wrócić do przedszkoli najszybciej, jak to jest możliwe, lecz ani o jeden dzień wcześniej.

W związku z powyższym zbieramy informacje w celu uruchomienia przedszkoli w Gminie Lubawka.

Ponieważ wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji są bardzo ogólne, zwróciliśmy się 30.04.2020 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze o doprecyzowanie wytycznych i zasad w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w placówkach przedszkolnych.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie i życie dzieci, dlatego powinniście Państwo być świadomi, że pewnego dnia do przedszkola przyjdzie dziecko z objawami COVID - 19 a gdy przyjdziecie po odbiór dziecka, możecie się dowiedzieć, że właśnie zamknięto całą placówkę i dzieci wraz z pracownikami są objęte kwarantanną w przedszkolu.

W celu zminimalizowania zagrożenia, aby zapewnić bezpieczny pobyt Waszego dziecka w placówce
w tym trudnym czasie, zwracamy się z prośbą o wzięcie pod uwagę możliwości pozostawienia dzieci w domu, pod opieką najbliższych.

W pierwszej kolejności będą objęte opieką dzieci obojga rodziców aktualnie pracujących oraz pracujących w ochronie zdrowia, służbach mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19.

Dajmy sobie czas na głębokie przemyślenie tej decyzji. Podzielamy wspólne marzenia powrotu do normalności sprzed epidemii, lecz nie kosztem zdrowia Waszych dzieci, Waszych rodzin oraz zdrowia pracowników. Wspólnie zdecydujmy mądrze, jak do tego dojść.

 

Od poniedziałku - 04.05.2020r. czekamy na Państwa deklaracje o ewentualnym oddaniu dziecka pod opiekę do przedszkoli: w Lubawce.

Warunkiem objęcia dziecka opieką w przedszkolu będzie codzienne składanie pisemnych oświadczeń o stanie zdrowia dziecka i rodziny oraz oświadczeń potwierdzających, że rodzina nie jest objęta kwarantanną.

 

W konsekwencji podjętych działań i zapotrzebowania z Państwa strony, podejmiemy decyzję o terminie otwarcia przedszkoli w Gminie Lubawka.

 

Burmistrz Miasta Lubawka /-/ Ewa Kocemba

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce /-/ Arkadiusz Rzepka