OGŁOSZENIE

W związku z absencją nauczycieli, w czasie I tygodnia ferii, dzieci z przedszkola przy ulicy Dworcowej, wymagające opieki, zapraszamy do przedszkola przy ul. Szymrychowskiej.

Opieka 5 godzin (od 8:00 do 13:00), śniadanie we własnym zakresie.

W II tygodniu ferii planowany jest już powrót do przedszkola przy ul. Dworcowej.

Proszę śledzić informacje na stronie internetowej przedszkola.

Wicedyrektor ZS-P

Marzena Król