Projekt "Zdolne Przedszkolaki z Gminy Lubawka"

Gmina Lubawka realizuje projekt pn. "Zdolne Przedszkolaki z Gminy Lubawka" w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu to 423 271,62 zł, kwota dofinansowania to 359 780,87 zł

Celem projektu jest objęcie dzieci zajęciami dodatkowymi oraz przeszkolenie kadry nauczycielskiej. Realizacja projektu odbywa się we wszystkich przedszkolach w gminie Lubawka,                  w Lubawce w obydwu budynkach przedszkola (Dworcowa i Szymrychowska), w terminie od września 2019r. do lipca 2021r.

Zajęciami objętych jest 106 dzieci z naszego przedszkola. Poprzez udział w projekcie przedszkola zapewniają warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez objęcie dzieci zajęciami specjalistycznymi: wyrównywanie różnic edukacyjnych (zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjno ? kompensacyjna) oraz rozwój psychoruchowy (rytmika). Oprócz zajęć grupowych zaplanowane są indywidualne zajęcia terapeutyczne, które zwiększą szanse edukacyjne dzieci z niepełnosprawnością oraz wyrównają zdiagnozowane deficyty. Zajęcia obejmują terapię pedagogiczną, logopedyczną oraz zajęcia korekcyjno ? kompensacyjne. Zajęcia dla dzieci trwają od listopada 2019r do czerwca 2020r.

Poprzez udział w projekcie nauczyciele zwiększą swoje kompetencje i kwalifikacje biorąc udział w studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach. W Lubawce zaplanowane jest następujące doskonalenia dla nauczycieli (listopad 2019r. do lipiec 2021r.)

 1. Studia podyplomowe:
 • Logopedia:
 • Terapia pedagogiczna a arteterapią
 • Surdopedagogika
 • Kursy instruktora rytmiki
 1. Szkolenia dla nauczycieli przedszkola:
 • Neurodydaktyka,
 • Logorytmika,
 • Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela,
 • Metodyka prowadzenia zajęć gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami gimnastyki korekcyjnej dla dzieci,
 • Wykorzystanie sprzętu multimedialnego do prowadzenia zajęć z dziećmi.

Ponadto przedszkole wyposażone zostanie w:

 • meble do sali terapeutycznej (szafa i szafki, stolik i krzesełka dla dzieci),
 • pomoce do zajęć terapii pedagogicznej,
 • pomoce do zajęć gimnastyki korekcyjnej,
 • sprzęt do logoterapi (laptop ze specjalnym oprogramowaniem i drukarką),
 • ekrany multimedialne,
 • laptopy i urządzenia wielofunkcyjne,
 • sprzęt i instrumenty do zajęć rytmiki. 

1579561265_plakat%20do%20projektu.png