Terminy odpłatności za p-le w 2017/2018

TERMINY ODPŁATNOŚCI ZA P-LE W ROKU 2017/2018

ODPŁATNOŚĆ ZBIERAMY w wyznczonych dniach  w godz. 7.00-15.00

  • 20 -22.09.2017 r.
  • 11 - 16.10.2017 r.
  • 19 - 15.11.2017 r.
  • 12 - 15.12.2017 r.
  • 10 - 15.01.2018 r.
  • 12 - 15.02.2018 r.
  • 12 - 15.03.2018 r.
  • 11 - 16.04.2018 r.
  • 10 - 15.05.2018 r.
  • 12 - 15.06.2018 r.

Przelewy dokonujemy do 20 dnia każdego miesiąca, po uzyskaniu wysokości opłat od intendenta.

Prosimy o bezwzględne dostosowanie się  do powyższych terminów.