Terminy odpłatności za p-le w 2017/2018

TERMINY ODPŁATNOŚCI ZA P-LE W ROKU 2017/2018

ODPŁATNOŚĆ ZBIERAMY w terminach od 14 do 18 dnia każdego miesiąca - cały rok szkolny

Przelewy dokonujemy  po uzyskaniu wysokości opłat od intendenta.

Prosimy o bezwzględne dostosowanie się  do powyższych terminów.