Harmonogram, regulamin rekrutacji

Przedszkole w Zespole Szkół Publicznych w Lubawce ogłasza rekrutację/nabór dzieci w wieku 3 do 6 lat, zamieszkałych na terenie Gminy Lubawka do przedszkola na rok szkolny 2017/2018, zgodnie z podanym niżej harmonogramem:

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

W dniach: 14.03 - 14.04.2017

- wydawanie kart zapisu, druków do oświadczeń

- składanie u dyrektora przedszkola wypełnionych kart zgłoszeń dla nowych dzieci

ROZPATRYWANIE ZGŁOSZEŃ PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ

W dniach 18-21.04.2017

Weryfikacja spełniania przez dziecko warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 etap rozpatrywania zgłoszeń - kryteria ustawowe

2 etap rozpatrywania zgłoszeń - kryteria społeczne, ustalone przez organ prowadzący

Dnia 24.04.2017

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych

Uwaga ważne:

  • zakwalifikowanie dziecka nie jest jednoznaczne z przyjęciem  do przedszkola
  • rodzic zakwalifikowanego dziecka zobowiązany do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola, wówczas zakwalifikowane dziecko jest przyjęte

25 -28.04.2017

Potwierdzenie przez rodzica na piśmie: oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola, dodatkowo podpisanie umowy z przedszkolem - w przypadku przyjęcia dziecka do budynku przedszkola na Szymrychowskiej 7

02.05.2017

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE - odbędzie się w przypadku wolnych miejsc w terminach, jak niżej:

08-12.05.2017

- wydawanie i przyjmowanie przez dyrektora przedszkola kart zgłoszeń dla nowych dzieci

15-19.05.2017

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków złożonych w postępowaniu rekrutacyjnym (dzieci niezakwalifikowanych) i nowych wniosków złożonych w postępowaniu uzupełniającym

23.05.2017

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

29 - 31.05.2017

Potwierdzenie przez rodzica na piśmie: oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola, dodatkowo podpisanie umowy z przedszkolem - w przypadku przyjęcia dziecka do budynku przedszkola na Szymrychowskiej 7

02.06.2017

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Szanowni Państwo

Zalecamy pobranie ulotki z harmonogramem czynności rekrutacyjnych ważnych do dopełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych, wskazanych również na ulotce terminów zaproszeń do przedszkola ze swoją pociechą na dni adaptacyjne. Wasze Przedszkole