Harmonogram, regulamin rekrutacji

Harmonogram, regulamin rekrutacji

Przedszkole w Zespole Szkół Publicznych w Lubawce ogłasza rekrutację/nabór dzieci w wieku 3 do 6 lat, zamieszkałych na terenie Gminy Lubawka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019, zgodnie z podanym niżej harmonogramem:

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W dniach: 12.03 - 30.03.2018

- wydawanie kart zapisu, druków do oświadczeń

- składanie u dyrektora przedszkola wypełnionych kart zgłoszeń dla nowych dzieci

ROZPATRYWANIE ZGŁOSZEŃ PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ

W dniach 04.04 - 20.04.2018

Weryfikacja spełniania przez dziecko warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 etap rozpatrywania zgłoszeń - kryteria ustawowe

2 etap rozpatrywania zgłoszeń - kryteria społeczne, ustalone przez organ prowadzący

Dnia 24.04.2018

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych

Uwaga ważne:

  • zakwalifikowanie dziecka nie jest jednoznaczne z przyjęciem  do przedszkola
  • rodzic zakwalifikowanego dziecka zobowiązany do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola, wówczas zakwalifikowane dziecko jest przyjęte

25 -27.04.2018

Potwierdzenie przez rodzica na piśmie: oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola, dodatkowo podpisanie umowy z przedszkolem - w przypadku przyjęcia dziecka do budynku przedszkola na Szymrychowskiej 7

07.05.2018

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE - odbędzie się w przypadku wolnych miejsc w terminach, jak niżej:

08-11.05.2018

- wydawanie i przyjmowanie przez dyrektora przedszkola kart zgłoszeń dla nowych dzieci

14-18.05.2018

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków złożonych w postępowaniu rekrutacyjnym (dzieci niezakwalifikowanych) i nowych wniosków złożonych w postępowaniu uzupełniającym

21.05.2018

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 - 29.05.2018

Potwierdzenie przez rodzica na piśmie: oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola, dodatkowo podpisanie umowy z przedszkolem - w przypadku przyjęcia dziecka do budynku przedszkola na Szymrychowskiej 7

04.06.2018

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Szanowni Państwo

ZAPRASZAMY NOWE DZIECI DO PRZEDSZKOLA - NA SPOTKANIA ADAPTACYJNE W FORMIE KONCERTÓW FILHARMONII JELENIOGÓRSKIEJ, TEATRZYKÓW, ZABAW W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM.

BIEŻĄCE WYDARZENIA DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA I NA TABLICY OGŁOSZEŃ.

Wasze Przedszkole