Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej 2019/2020

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczo - opiekuńczej Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Lubawce na rok szkolny 2019/2020  "ZDROWO I SPORTOWO"

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

                                                    

TERMIN

OSOBA

ODPOWIE DZIALNA

Kształtowanie świadomości zdrowotnej połączonej  z  aktywnością ruchową.                                       

Bogacenie wiedzy dziecka o zdrowiu poprzez kontakt z literaturą dziecięcą: bajkami, opowiadaniami, wierszami poruszającymi tematykę zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.   

Propagowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci poprzez spotkania                        z funkcjonariuszami policji, straży pożarnej, służby zdrowia, sportowcami.

Udział dzieci grup sześcioletnich w programie  profilaktyki antytytoniowej Czyste powietrze wokół nas. 

  Udział w przedszkolnym ogólnopolskim programie edukacji zdrowotnej Akademia Aquafresh. 

Zapoznanie dzieci z piramidą zdrowego żywienia. Wspólne opracowanie plakatu i wyeksponowanie w sali lub na korytarzu przedszkolnym.

Cały rok szkolny Wszystkie nauczycielki

Nabywanie umiejętności  prawidłowego odżywiania, kultury, techniki i higieny jedzenia.

Zorganizowanie kącików tematycznych związanych ze zdrowiem (kącik lekarski, sklepik ze zdrową żywnością, kącik przyrody itp.).           

Samodzielne przygotowywanie przez dzieci zdrowych posiłków z wykorzystaniem warzyw wyhodowanych w kącikach przyrody. 

Parada wiosenna przedszkolaków pod hasłem "Zdrowo i radośnie idziemy ku wiośnie" (w strojach warzyw i owoców). 

Bal witaminek - bal karnawałowy w strojach warzyw i owoców, ze zdrowym poczęstunkiem.

Organizacja dni "Zdrowo i kolorowo"- poświęconym wybranym warzywom, owocom.

Zorganizowanie uroczystości wewnątrz przedszkolnej ,,Święto Pieczonego Ziemniaka z udziałem rodziców.

Przygotowanie zdrowej przekąski z okazji Dnia ZdrowegoJedzenia  i Gotowania  (08.11.2019)

 

Cały rok szkolny Wszystkie nauczycielki
Rozwijanie aktywnej formy wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu.

Organizowanie codziennych wycieczek, spacerów, zabaw ruchowych  na świeżym powietrzu.   

 Sportowe Igrzyska Przedszkolne w Światowym Dniu Sportu   

Zajęcia otwarte dla rodziców "Mamo, tato ze mną ćwicz, bo ja zawsze zdrowym chcę być". 

Cały rok szkolny Wszystkie nauczycielki