Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej 2018/2019

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczo ? opiekuńczej ZSP Przedszkola w Lubawce na rok szkolny 2018/2019 "W KRAINIE BAŚNI"

 

ZADANIA

 

FORMY REALIZACJI

KSZTAŁCENIE NAWYKÓW CZYTELNICZYCH, ZAINTERESOWANIE KSIĄŻKĄ, NABYWANIE NAWYKU DBANIA O KSIĄŻKI I ICH SZANOWANIA

 

 • Ustalenie z dziećmi zasad dotyczących korzystania z książek, zachowania   w kąciku książek. Włączanie dzieci do naprawy książek.
 • Całoroczna popularyzacja książek poprzez  aktualizowanie i wzbogacanie kącików  książek w salach.
 • Zapoznanie z pracą bibliotekarza w trakcie zajęć bibliotecznych w Bibliotece Gminnej w Lubawce.
 • Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci  (2.04) przedstawienie prezentacji multimedialnej nt. "Jak powstaje książka".
 • Udział w akcji  "Wędrujący worek". Tworzenie przedszkolnych punktów wymiany książek.

ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI JĘZYKOWEJ DZIECKA W STAŁYM KONTAKCIE                             Z LITERATURĄ DZIECIĘCĄ

 • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania (28.09). Zaproszenie rodziców, dziadków do wspólnego czytania utworów literackich w przedszkolu.
 • Przygotowanie w formie inscenizacji wybranego utworu literackiego  dla rodziców/dziadków z okazji ich święta.
 • Wyjazd na warsztaty teatralne połączone ze spektaklem do Teatru Lalek i aktora w Wałbrzychu.

BUDZENIE ZACIEKAWIENIA KSIĄŻKĄ PRZEZ ZABAWY LITERACKO SŁOWNE, RUCHOWE, TEATRALNE, PLASTYCZNE, MUZYCZNE

 • "Mały miś w świecie wielkiej literatury".  Udział w ogólnopolskim  projekcie rozwijającym  czytelnictwo i współpracy między przedszkolami.
 • Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka (18.01). Zabawy integracyjne z pluszakami: Kubusiem Puchatkiem i jego przyjaciółmi; współpraca z biblioteką Gminną w Lubawce.
 • ,,Dzień Postaci z Bajek" (5.11). Zorganizowanie konkursu plastycznego z udziałem rodziców pod hasłem ? Mój ulubiony bohater bajkowy?.
 • Bal Karnawałowy: "Królestwo bajki":  bajkowe postaci w bajkowej scenerii.
 • Parada postaci bajkowych ulicami miasta.