2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczo - opiekuńczej ZSP Przedszkola w Lubawce na rok szkolny 2017/2018

"LUBAWKA - MOJE MIASTO"

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

 

ROZWIJANIE U DZIECI POCZUCIA WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI

 

 • Prowadzenie rozmów z dziećmi z wykorzystaniem opowiadań, historyjek         obrazkowych, wierszy. Stwarzanie dzieciom okazji do utrwalania swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania. Uświadomienie co to znaczy rodzina; nazywanie członków swojej rodziny, określanie pokrewieństwa, nazywanie ich codziennych zajęć.
 • Wykonanie wystawy fotograficznej/ plastycznej pod hasłem ,, Rodziny naszych przedszkolaków"
 • Zapraszanie do przedszkola rodziców przedszkolaków, w celu przybliżenia dzieciom wykonywanej  przez nich pracy zawodowej,  zwiedzanie  wybranych zakładów pracy.

 

 

WPROWADZENIE DZIECI W  ŚWIAT WARTOŚCI JAKIM JEST WŁASNY REGION

 • Zapoznanie z mapą Polski- zaznaczenie położenia Lubawki.
 • Organizowanie pieszych wycieczek w celu poznania historii i miejsc użyteczności publicznej naszego miasta.
 • Wdrażanie do pracy z dziećmi cykli tematycznych związanych   z poznawaniem miejscowych legend.
 • Urządzanie kącików tematycznych  pt. "Lubawka dawniej i dziś''.
 • Redagowanie ulotki informacyjnej dla rodziców na temat istoty wprowadzania dziecka w świat wartości historii, kultury, tradycji regionalnej.

 

 

WZBUDZANIE ZAINTERESOWAŃ PRZYRODĄ WŁASNEGO MIASTA

 • Wycieczki do różnych środowisk przyrodniczych znajdujących się w pobliżu przedszkola (park, las, łąka,) poznanie mieszkańców tych środowisk, roślin.
 • Zbieranie do kącika przyrody eksponatów przyrody  ożywionej                            i nieożywionej  z naszego regionu, założenie atlasu roślin.  
 •  Spotkanie  z leśnikiem- przybliżenie flory i fauny naszego regionu.

 

 

WDRAŻANIE DZIECKA DO TWÓRCZEGO OBCOWANIA Z KULTURĄ MIASTA, REGIONU.

 • Nauka tańców i zabaw ludowych.
 • Autokarowe wycieczki do Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze ? lekcje muzealne.
 • Czynne uczestniczenie dzieci w  życiu miasta poprzez udział w konkursach,        uroczystościach lokalnych: zwiedzanie wystawy wieńców dożynkowych  w Urzędzie Miasta, udział w zawodach rowerowych.
 •  Nawiązanie współpracy z Biblioteką Miejską  w Lubawce w celu:
 • Wzbogacania przedszkolnego kącika książki w zbiory, foldery tematycznie związanych z naszym miastem i regionem,
 • Udziału w zajęciach bibliotecznych poświęconych tradycji i historii naszego miasta.